Pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Negeri Sembilan

Event: Program Pemeriksaan Mata untuk kakitangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Negeri Sembilan.
Venue: Pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Negeri Sembilan
Date: 27 October 2020